Manuscripten

Een manuscript insturen?
Wilt u een manuscript inzenden, stuurt u dan uw complete verhaal naar manuscript@kluitman.nl.

Voeg bij:
• Een synopsis met korte inhoud en plot van het verhaal, de titel, het genre en een introductie van de personages.
• Een begeleidende brief met een korte omschrijving van uzelf.

Wat gebeurt er vervolgens?
• Zodra uw werk bij Kluitman is binnengekomen, krijgt u een ontvangstbevestiging.
• Kluitman bekijkt uw werk binnen enkele maanden, uiteraard vrijblijvend. Daarna krijgt u een reactie.

Hou hier rekening mee:
• Er kan niet worden gecorrespondeerd over afwijzingen.
• Wilt u een uitgebreid beoordelingsrapport? Wendt u zich dan tot een scriptbeoordelingsbureau.
• Inzendingen die niet aan de bovenstaande richtlijnen voldoen, worden door ons niet in behandeling genomen.