Manuscripten


Een manuscript insturen?


Wilt u een manuscript inzenden, stuurt u dan de eerste twee hoofdstukken uitgeprint per post naar onderstaand adres: (Let erop dat u voldoende postzegels op de envelop plakt!)

Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.
Postbus 9000
1800 GR Alkmaar


Stuur met de eerste twee hoofdstukken mee:

  • Een synopsis met korte inhoud en plot van het verhaal, een introductie van de personages, de titel en het genre.
  • Een begeleidende brief met een korte omschrijving van uzelf en verder uw naam, postadres en e-mailadres.

Wat gebeurt er vervolgens?

  • Zodra uw werk bij Kluitman is aangekomen, krijgt u een ontvangstbevestiging per mail.
  • Kluitman bekijkt uw werk binnen enkele maanden vrijblijvend. Daarna krijgt u een reactie. Eventueel vraagt Kluitman u om verdere hoofdstukken in te sturen.

Hou hier rekening mee:

  • Er kan niet worden gecorrespondeerd over afwijzingen.
  • Wanneer u uw tekst of illustraties retour wilt ontvangen, stuurt u dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenvelop mee.
  • Stuur altijd (ook van illustraties) een kopie en geen originele versie. 
  • Kluitman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van uw manuscript of illustraties.
  • Kluitman neemt geen handgeschreven manuscripten in behandeling.
  • Wilt u een uitgebreid beoordelingsrapport? Wendt u zich dan tot een scriptbeoordelingsbureau.